deadbalagtas:

Maligayang Kaarawan, Leona Florentino! At para ipagdiwang ang kaarawan ng ating ninunong peminista, ito ang isang napakahusay na dibuho mula sa PINTOR na friendly friend na si Katrina Pallon, na kaniyang ginawa para na rin sa kaniyang 365 Women Project na maari niyong ma-view dito. Ang ganda ng paintings niyang si Katrina Pallon at kayo’y aking hinihikayat na pumunta sa kaniyang mga exhibit o bilhin ang mga ito. Anywayz, yiz, si Leona ay isang dakilang mangingibig ng kapwa babae at lahat ng kaniyang mga tula ay kaniyang alay sa kaniyang mga mutya o musa (imyas sa Ilocano). Isa sa mga kaniyang dilag na inibig ay ang mayuming si Castora Benigna. Si Castora ay isang wine-seller at matagal na inibig ni Leona. Marami sa mga tula ni Leona ay inialay niya kay Castora - isa pa nga rito ay erotikong tula (erminggerd!) na ang pamagat ay “KEN CASTORA” (Kay Castora), maraming LQ (love quarrel poems), matatamis na liriko, at iba pa. At siyempre, dahil si Castora yung talagang MUSA as in por a beri long taym ni Leona, siya yung kalambingan niya sa dibuho. Bukod pa roon, kaya ko na rin ginagamit ang PANGURI na ‘out’ na lesbiana si Leona ay dahil marami sa mga tula niya ng pagibig ay kaniyang ini-recite sa mga PUBLIC GATHERING o sa mga PAMPUBLIKONG PAGTITIPON, kagaya na lamang ng bertdey ni EMILIA (o hindi ako to, wag kayo magkakamali) kung saan idineklara niya sa dalaga na: “Mellang, ikaw na sinasamba ng mga bulaklak O, kanilang reynang tunay! Sintang Mellang, hayaan mong sa ganda mo ako’y malasing. Sa araw na ito, alay ko sa iyo ang aking puso” (okay, sorry ampangit ko talaga magtranslate kasi di naaayon sa form nung tula. Ngunit ito’y maaaring mabasa sa El Folklore Filipino ni Isabelo De Los Reyes sa mga interesado rito). Tanong ni Jhoanna Lynn B. Cruz sa kaniyang artikulo: "As a struggling lesbian writer, where shall I find a literary mother?". Ang sagot marahil ay si Leona - ang TULAY ng oral na tradisyon ng pagtula at ang ng pasulat na tradisyon ng pagtula - ang dapat ituring literary mother.

deadbalagtas:

Maligayang Kaarawan, Leona Florentino! At para ipagdiwang ang kaarawan ng ating ninunong peminista, ito ang isang napakahusay na dibuho mula sa PINTOR na friendly friend na si Katrina Pallon, na kaniyang ginawa para na rin sa kaniyang 365 Women Project na maari niyong ma-view dito.

Ang ganda ng paintings niyang si Katrina Pallon at kayo’y aking hinihikayat na pumunta sa kaniyang mga exhibit o bilhin ang mga ito.

Anywayz, yiz, si Leona ay isang dakilang mangingibig ng kapwa babae at lahat ng kaniyang mga tula ay kaniyang alay sa kaniyang mga mutya o musa (imyas sa Ilocano). Isa sa mga kaniyang dilag na inibig ay ang mayuming si Castora Benigna. Si Castora ay isang wine-seller at matagal na inibig ni Leona. Marami sa mga tula ni Leona ay inialay niya kay Castora - isa pa nga rito ay erotikong tula (erminggerd!) na ang pamagat ay “KEN CASTORA” (Kay Castora), maraming LQ (love quarrel poems), matatamis na liriko, at iba pa. At siyempre, dahil si Castora yung talagang MUSA as in por a beri long taym ni Leona, siya yung kalambingan niya sa dibuho.

Bukod pa roon, kaya ko na rin ginagamit ang PANGURI na ‘out’ na lesbiana si Leona ay dahil marami sa mga tula niya ng pagibig ay kaniyang ini-recite sa mga PUBLIC GATHERING o sa mga PAMPUBLIKONG PAGTITIPON, kagaya na lamang ng bertdey ni EMILIA (o hindi ako to, wag kayo magkakamali) kung saan idineklara niya sa dalaga na:

“Mellang, ikaw na sinasamba ng mga bulaklak
O, kanilang reynang tunay!
Sintang Mellang, hayaan mong sa ganda mo
ako’y malasing.
Sa araw na ito, alay ko sa iyo ang aking puso”

(okay, sorry ampangit ko talaga magtranslate kasi di naaayon sa form nung tula. Ngunit ito’y maaaring mabasa sa El Folklore Filipino ni Isabelo De Los Reyes sa mga interesado rito).

Tanong ni Jhoanna Lynn B. Cruz sa kaniyang artikulo: "As a struggling lesbian writer, where shall I find a literary mother?". Ang sagot marahil ay si Leona - ang TULAY ng oral na tradisyon ng pagtula at ang ng pasulat na tradisyon ng pagtula - ang dapat ituring literary mother.

forficwritersbyficwriters:

amandaonwriting:

Cheat Sheets for Writing Body Language
We are always told to use body language in our writing. Sometimes, it’s easier said than written. I decided to create these cheat sheets to help you show a character’s state of mind. Obviously, a character may exhibit a number of these behaviours. For example, he may be shocked and angry, or shocked and happy. Use these combinations as needed.
by Amanda Patterson

You guys, this is such a great chart especially for budding writers. Sometimes it’s more effective to show a character being bored or excited or shocked without explicitly saying so.
Zoom Info
forficwritersbyficwriters:

amandaonwriting:

Cheat Sheets for Writing Body Language
We are always told to use body language in our writing. Sometimes, it’s easier said than written. I decided to create these cheat sheets to help you show a character’s state of mind. Obviously, a character may exhibit a number of these behaviours. For example, he may be shocked and angry, or shocked and happy. Use these combinations as needed.
by Amanda Patterson

You guys, this is such a great chart especially for budding writers. Sometimes it’s more effective to show a character being bored or excited or shocked without explicitly saying so.
Zoom Info

forficwritersbyficwriters:

amandaonwriting:

Cheat Sheets for Writing Body Language

We are always told to use body language in our writing. Sometimes, it’s easier said than written. I decided to create these cheat sheets to help you show a character’s state of mind. Obviously, a character may exhibit a number of these behaviours. For example, he may be shocked and angry, or shocked and happy. Use these combinations as needed.

by Amanda Patterson

You guys, this is such a great chart especially for budding writers. Sometimes it’s more effective to show a character being bored or excited or shocked without explicitly saying so.

artchipel:

David Leventi (b.1978, USA) - Bjoerling’s Larynx: World Famous Opera Houses
Bjoerling’s Larynx records the interiors of world-famous opera houses with 4x5” and 8x10” Arca-Swiss cameras to maximize detail. Architecturally meticulous, this body of work serves to historically document these national and cultural landmarks. The project is titled after Jussi Björling, a Swedish operatic tenor known for his technique, feeling and the range of his voice. David Leventi has photographed each house systematically from the spot at center stage where a performer would stand. In the same manner as which the voice of each famous singer projects and bounces off ornate private boxes and resonates under painted trompe l’oeil ceilings, the light in the opera house strikes each of these features and returns to the camera, affixing them to film. The photographs in Bjoerling’s Larynx freeze for eternity the instant before a performance takes place. Viewers are invited to pour over details, to feel the potential energy in a space where it is all just about to happen. David Leventi said, “The actual performance is just a part of the overall awe-inspiring experience of going to the theater – I believe that the space itself can be the event.”
[more David Leventi | artist found at ryandonato]
Zoom Info
artchipel:

David Leventi (b.1978, USA) - Bjoerling’s Larynx: World Famous Opera Houses
Bjoerling’s Larynx records the interiors of world-famous opera houses with 4x5” and 8x10” Arca-Swiss cameras to maximize detail. Architecturally meticulous, this body of work serves to historically document these national and cultural landmarks. The project is titled after Jussi Björling, a Swedish operatic tenor known for his technique, feeling and the range of his voice. David Leventi has photographed each house systematically from the spot at center stage where a performer would stand. In the same manner as which the voice of each famous singer projects and bounces off ornate private boxes and resonates under painted trompe l’oeil ceilings, the light in the opera house strikes each of these features and returns to the camera, affixing them to film. The photographs in Bjoerling’s Larynx freeze for eternity the instant before a performance takes place. Viewers are invited to pour over details, to feel the potential energy in a space where it is all just about to happen. David Leventi said, “The actual performance is just a part of the overall awe-inspiring experience of going to the theater – I believe that the space itself can be the event.”
[more David Leventi | artist found at ryandonato]
Zoom Info
artchipel:

David Leventi (b.1978, USA) - Bjoerling’s Larynx: World Famous Opera Houses
Bjoerling’s Larynx records the interiors of world-famous opera houses with 4x5” and 8x10” Arca-Swiss cameras to maximize detail. Architecturally meticulous, this body of work serves to historically document these national and cultural landmarks. The project is titled after Jussi Björling, a Swedish operatic tenor known for his technique, feeling and the range of his voice. David Leventi has photographed each house systematically from the spot at center stage where a performer would stand. In the same manner as which the voice of each famous singer projects and bounces off ornate private boxes and resonates under painted trompe l’oeil ceilings, the light in the opera house strikes each of these features and returns to the camera, affixing them to film. The photographs in Bjoerling’s Larynx freeze for eternity the instant before a performance takes place. Viewers are invited to pour over details, to feel the potential energy in a space where it is all just about to happen. David Leventi said, “The actual performance is just a part of the overall awe-inspiring experience of going to the theater – I believe that the space itself can be the event.”
[more David Leventi | artist found at ryandonato]
Zoom Info
artchipel:

David Leventi (b.1978, USA) - Bjoerling’s Larynx: World Famous Opera Houses
Bjoerling’s Larynx records the interiors of world-famous opera houses with 4x5” and 8x10” Arca-Swiss cameras to maximize detail. Architecturally meticulous, this body of work serves to historically document these national and cultural landmarks. The project is titled after Jussi Björling, a Swedish operatic tenor known for his technique, feeling and the range of his voice. David Leventi has photographed each house systematically from the spot at center stage where a performer would stand. In the same manner as which the voice of each famous singer projects and bounces off ornate private boxes and resonates under painted trompe l’oeil ceilings, the light in the opera house strikes each of these features and returns to the camera, affixing them to film. The photographs in Bjoerling’s Larynx freeze for eternity the instant before a performance takes place. Viewers are invited to pour over details, to feel the potential energy in a space where it is all just about to happen. David Leventi said, “The actual performance is just a part of the overall awe-inspiring experience of going to the theater – I believe that the space itself can be the event.”
[more David Leventi | artist found at ryandonato]
Zoom Info
artchipel:

David Leventi (b.1978, USA) - Bjoerling’s Larynx: World Famous Opera Houses
Bjoerling’s Larynx records the interiors of world-famous opera houses with 4x5” and 8x10” Arca-Swiss cameras to maximize detail. Architecturally meticulous, this body of work serves to historically document these national and cultural landmarks. The project is titled after Jussi Björling, a Swedish operatic tenor known for his technique, feeling and the range of his voice. David Leventi has photographed each house systematically from the spot at center stage where a performer would stand. In the same manner as which the voice of each famous singer projects and bounces off ornate private boxes and resonates under painted trompe l’oeil ceilings, the light in the opera house strikes each of these features and returns to the camera, affixing them to film. The photographs in Bjoerling’s Larynx freeze for eternity the instant before a performance takes place. Viewers are invited to pour over details, to feel the potential energy in a space where it is all just about to happen. David Leventi said, “The actual performance is just a part of the overall awe-inspiring experience of going to the theater – I believe that the space itself can be the event.”
[more David Leventi | artist found at ryandonato]
Zoom Info

artchipel:

David Leventi (b.1978, USA) - Bjoerling’s Larynx: World Famous Opera Houses

Bjoerling’s Larynx records the interiors of world-famous opera houses with 4x5” and 8x10” Arca-Swiss cameras to maximize detail. Architecturally meticulous, this body of work serves to historically document these national and cultural landmarks. The project is titled after Jussi Björling, a Swedish operatic tenor known for his technique, feeling and the range of his voice. David Leventi has photographed each house systematically from the spot at center stage where a performer would stand. In the same manner as which the voice of each famous singer projects and bounces off ornate private boxes and resonates under painted trompe l’oeil ceilings, the light in the opera house strikes each of these features and returns to the camera, affixing them to film. The photographs in Bjoerling’s Larynx freeze for eternity the instant before a performance takes place. Viewers are invited to pour over details, to feel the potential energy in a space where it is all just about to happen. David Leventi said, “The actual performance is just a part of the overall awe-inspiring experience of going to the theater – I believe that the space itself can be the event.”

[more David Leventi | artist found at ryandonato]